•  
  •  

31.10.2015
- biggest asteroid since 1999 to see
- groesster asteroid seit 1999 zu sehen
- najwiekszy asteroid od 1999 do widzenia

Dokumentacia


21.01.2016

06:00   Wstałem i umyłem się. Stood up & washed me. Stand auf & waschte mich.
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00


12.01.2016

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
13.01.2015


06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Thursday 07.11.2015

07:00

08:00

09:00 

10:00    

11:00

12.00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00    

19:00    

20:00     check if chip -- (and check handy, computer) --  500chfr x 500 T = 250 mio chfr

to salut, to hail
regarder - to look
regards - salutations
to hail - to heal 
pozdrowic - zdrowic
regards - pozdrowienia
Program


06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00