•  
  •  
Praca teoretyczna - polegac na obserwacjach niebia, przepowiedniach (rok 1999 Nostradamus), polskich przepowiedniach i moich imionach opisane w starym testamęcie Jesaja 9  (Doradca) - Konrad (rada) ... Objawienia: Koń.. Niestety zostałem wtedy zablokowany.  Do kontynuacji po zmianiach.Szwajcarja, 28.09.2014


  Jona  4, 10

 „Kiedy Ryba ustąpi miejsca
  Wodnikowi i Wodnik obejmie władzę,
  ludzie znajdą klucz do bramy
  i brama zostanie otwarta”. 
   Nostradamus

        „Najwyższy Pan zstępuje zawsze, kiedy tylko następuje
  zanik zasad religijnych. Chociaż

  istnieje wiele transcedentalnych form Pana, są one jednym i
  tym samym Najwyższą Osobą Boga”. (Bhagavad – gita 4,7)


 5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e.                          Bóg Wyszeń

 6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e.                            Bogurodzica Łada

 7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e.                                 Bóg Kryszeń

 8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e.                               Bogini Marzanna

 9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e.          Bóg Weles Z Ksiegi Welesa

 JEDNOSC W WIELOSCI – WIELOSC W JEDNOSCI

Ze slowianskieJ Księgi Welesa w ktorej autor księgi

zabrania pod karą wyrzucenia ze społeczności mówienia, że Słowianie mają wielu bogów.

 BOG JEST JEDEN W WIELOSCI Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. (24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. (Lukas 17:23,24)''Ostatnim takim wydarzenim było Zawarcie Pokoju w roku
 Gwiezdnej Świątyni stąd skrót Lato od ZPGŚ, które wyobrażone jest
 przez jeźdźca na białym koniu przebijającego włócznią smoka.
 W rodzimej tradycji jest to wyobrażenie Boga Jaśza, jednego z
 przejawów Boga Peruna, odpowiednika rosyjskiego Tarcha Perunowicza.''