•  
  •  

    Copy Rights

  - name & infos : 
  - KIA
  - JA i PAN - Panasonic
  - HondA2012HyundAi2016.jp
  - 1 milion cars x 1 milion JPanchr. = 1 T Miliard  --> pyramid / market / ryanek on THIS
  - swastyka ch com info org net li    -->   SWA - S - (TY) - TYKA  - (Biały Pies) 2012- 3632 -   Copy Rights:

    sam = seul solo alone allein    
    mikosama miko-sam(a)-w-domu

   - tt:  Miko Samo
   - tt:  catscome..cats-come..com
     ( cats come org info: music, moda, sport, self-defense, to shrine, on table - bring luck,  
      help me, etc ... )My Story
- Sabotage 

27.08.2016 - 12:11:00
It stays bit chaotic till find peace, distance, can order, begin new.
I just found out of this sabotage, begun to clear, see what rested.
It's just about some points now, some datas. A little bit clearer.
What ended in 1999 begun/ begins here new. Just in 50% modus.


notatka:

check: adres, firma, domain, copy rights       (--> see, installing your adres for just one product 16 years ago = 16 x = 16 mio x 10/100)

checked: total damage; stay copy rights    --> look adres swastika.ch + pyramida  (here copy rights, then can change to swastyka)

stays dog (cats) with some domain work


26. Aug.

reflexia:

Finally I see it.

In the face of injustice and breach of law it will be anyway All New - from year 2016 but also from year 1999.

--> here would like to do some psychic & physic tests:

''get All New''  --> (copy-rights, version) lyintg tests (about past from 1999 (drugs, sexuality, etc), prove implatant, do therapy 

(did you see that, have you been there, do you like that, do you know that, ...?)

18.08.2016 - 03:09:00
The point is, to prepare such a account and person, to work out and prove a given possibilitiy it needed calm and time. 
They decided to make an experiment and testing subject without rights and they decided to wait and watch what happens.
So this way it was never possible that it could work. Me, I decided to look this account in year 2014 that can look at some things and free me. I thought to tell clearly end 2015 it was work for 15 years, not for 1 year. I clearly rezignated and took a fly in february to get maximum distance.  Fallowed & sabotaged even there. By the way they broke my copy rights.  (And gave me programs that I had to leave again and needed 5 months now to find back)
                                                                      
23.08.2016 - 10:30:00
noticia: Almost 17 years now. They did a dog of it. Now can clean after them next ten years & make copy rights. Stays just dog.
noticia: The clue of this Sabotage & Manipulation. They let believe the people all informations are true. They even write in 1.person, in Me-form.
noticia: Other possibility. They made you crazy, manipulated feelings & thoughts. (demage reputation). Who believes criminals & blasphemics ?
Not about me: Robbery & publication of privat datas is illegal & criminal, slander also . www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html

25.08.2016
For them who want say they did burgle in my head, they wrote about me and that this circus was true:
from swiss criminal law:  https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html

Like this you understand why I was not able and did even not begin bevore year 2012, why I just looked at it and closed again 2015. 
Why it's not like it could be. Why I was/ am a little lost, also angry sometimes, why I am not so motivated, why I did and have nothing.25.08.2016 - 06:33:00
Once again and then it should be clear.
Year 1999/2000 it was just a possibility. A possibility to work out and to prove.
Cause of sabotage it was not possible to prepare and to check what is possible.
Simply, I can say, they blocked this possibility to make their own theatr & show.  --> it was not my circus

When these people are or were speaking about someone who is god-like
--> so it was and is just blasphemic and they did/ do buisness with it - by manipulating & lying people.
When they have somebody who is god-like they should show him finally. Cause not done up today you can be sure they have nobody.  So they should stop doing blasphemic, stop lying people and stop make buisness with it.


Now it's just a story to tell. (I need first to make distance).  And sorry for them but this story (dog) is mine.

moja rezygnacja


    '' Niech Wam bogowie darzą na Szczodre Gody i na cały rok ''
     Kanzashi: The Traditional Hair Ornament and Self-Defense Weapon


    The 3 Most Popular Traditional Japanese Swords


My Story
- Sabotage

aha, first I have to resign/ to determinate

that was not the idea with cross 1999.ch

& have to see how much I get for work
dec.1999 to 2015 (79 years+vacances)

daty 05.january 2016


Since y. 1999 or 2000 I am/was a victim and I was blocked.

Looks some stealed my personality & did buisness with it.

I take no responsibility for publications & interpretations.

All products & money requests were illegal & not my will.

Their plan : For years I was sick & not able to funktioner. 

Their plan : Steal my identity & future to create own version.

I have to think was : financiel, religious & political sabotage

Not possible to have friends,  I am a virgin & I have no kids. 

Since I left school year 1998 I live alone, I had no contacts.Total demage and kalender ended.

I tell you who I am and how I begun to recognize.

How it begun, how I get recognized and how it ended bevore it could begin 1999/2000.


image-7156660-imageskkk.jpg


story to be continued ...

(tt: Miko Samo, june 2016)

(please notice these are my copy rights)


my story - sabotage

a weather - name account

1999: observed sky, right names & history: Michał Konrad
sabotaged december y. 1999 - lost jobs about 15.12. 1999
1. first jugde hurikan 26.12.1999  (Stefan- crest - white horse)
2. second judge spring 2000 - 4 clouds / 4 figures (both biblia)


NOWY TESTAMENT
Apokalipsa św. Jana

Anker5/1 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie
zapieczętowaną na siedem pieczęci1.
AnkerI ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
AnkerA nie mógł nikt -
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią -
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
AnkerA ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
AnkerI mówi do mnie jeden ze Starców:
«Przestań płakać:Moved under roof march 1999.  Full employed seventh month.  

Watched sky free time.  + Hurrican  (Stephan=crown)  26.12.1999.

Cyclus 9 month.    day night even 21.3. to winter solistice 21/25. 12.

Wprowadziłem się pod dach wiosna 1999. Pełnie pracy w 7. miesięcu.

Obserwowałem niebo z pod dachu. Huragan (Stefan=krona) 26.12.1999.

Revelation: sky, ocean, come, koń (horse).  (Michał Konrad)  
  

In Jesaja 9, a son born. prince of peace. strong god, wonderful adviser (Konrad).

Objawienia / Revelacja : niebo, ocean, chodz koń.  (Michał Konrad)  

W Jesaja 9, syn się urodzi. książe pokoju. silny bóg. cudowny doradza (Konrad)

come - polish

Nostradamus:

The year 1999, seventh month, From the sky will come a great King of... (2012)

From sky will come a great king of t/error. To bring back to life the great king of m/Angolmois.

Before & after Mars to reign by good luck.

W roku 1999 siedem miesięcy z nieba zstąpi Wielki Król ... (2012)

 W roku 1999 siedem miesięcy z nieba zstąpi Wielki Król Grozy, 

Wskrzesi on wielkiego króla (m)Angolmois, Przedtem i potem Mars panować będzie szczęśliwie.

NOWY TESTAMENT
Apokalipsa św. Jana

4/1Anker Potem ujrzałem:
Oto drzwi otwarte w niebie,
a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem,
jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział:
«Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać».
AnkerDoznałem natychmiast zachwycenia:
A oto w niebie stał tron
i na tronie [ktoś] zasiadał1.
AnkerA Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,
a tęcza2 dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
AnkerDokoła tronu - dwadzieścia cztery trony,
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców3,
odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce.

AnkerA z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy,
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych4,
które są siedmiu Duchami Boga.
AnkerPrzed tronem - niby szklane morze5 podobne do kryształu,
a w środku tronu i dokoła tronu
cztery Zwierzęta6 pełne oczu z przodu i z tyłu:

AnkerZwierzę pierwsze podobne do lwa,
Zwierzę drugie podobne do wołu,
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący7,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.OLD TESTAMENT
Daniel 7

Wizja czterech bestii1

AnkerW pierwszym roku [panowania] króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści AnkerDaniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. AnkerCztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. AnkerPierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.

Wizja Syna Człowieczego

AnkerPatrzałem,
aż postawiono trony,
a Przedwieczny3 zajął miejsce.
Szata Jego była biała jak śnieg,
a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.
Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła - płonący ogień.

Anker10 Strumień ognia się rozlewał
i wypływał od Niego.
Tysiąc tysięcy służyło Mu,
a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy
stało przed Nim.
Sąd zasiadł
i otwarto księgi4.

Anker11 Z powodu5 gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Anker12 Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Anker13 Patrzałem w nocnych widzeniach:
a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy6.